Tájékoztatók

Ki lehet cserediák

A jelentkezés és kiválasztás folyamata

A kiválasztás szempontjai

Anyagiak

Tájékoztató fogadó családoknak

Ki lehet cserediák?

Rotary cserediáknak lenni nem csak nagy lehetőség, de nagy megtiszteltetés és felelősség is.

A kiutazók nem csak a magyar Rotary klubokat és a magyar Rotary disztriktet, hanem Magyarországot képviselik. A jelentkezők száma jelentős mértékben meghaladja a lehetőségeket, ezért a Rotary klubok és a diákcsere bizottság szigorú, a Rotary International által megkövetelt kiválasztási rendszert alakítottak ki.

A legfontosabb feltételek a következők:
 

  • jó tanulmányi eredmény (min. 4-es átlag)
  • kiemelkedő iskolai és közösségi aktivitás
  • 15-17 éves kor (jelentkezéskor – 4 osztályos középiskola esetén – 10. illetve 11. osztály.
  • biztos, magas szintű nyelvtudás (angol nyelvterületre történő kiutazáshoz a Rotary diákcsere bizottság megkövetelheti középfokú angol nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását)
  • biztos, kiegyensúlyozott családi háttér
  • az anyagi terhek vállalása

A jelentkezés és kiválasztás folyamata hosszú- illetve rövidutas (LTEP, STEP) jelentkezések esetén

A jelentkezőnek minden esetben a lakóhelyén található Rotary klubot kell megkeresnie, és tájékozódnia, hogy támogatják-e a diákcsere programot.

A klubmeghallgatást megelőzően ki kell tölteni www.ryep.hu -n az előjelentkezési lapot.

Szeptembertől lehet felvenni a kapcsolatot a helyi Rotary klubbal, amelynek kijelölt tagjai meghallgatják a cserediák jelöltet. Amennyiben a klub meghallgatáson az alapvető feltételeknek megfelel a jelölt, megkezdődik a kiválasztási folyamat.

 

A jelentkezési határidő október 31.

A klubmeghallgatások legkésőbb november közepe előtt lezárulnak. A regionális meghallgatásokra december közepéig sor kerül.

Minden jelentkezőtől elvárjuk, hogy aktívan bekapcsolódjon a diákcserébe, illetve a helyi Rotary, Rotaract vagy Interact klub életébe.

Ennek sok módja lehetséges: részvétel a nyilvános diákcsere rendezvényeken; beutazó cserediákok megívása családi, illetve barátokkal szervezett programokba; más városból érkező cserediákok vendéglátása 1-2 napra; részvétel a helyi Rotary, Rotaract vagy Interact klub nyilvános programjain; stb.

Amennyiben a klub több diákot küld ki, elkészíti a kiutazásra javasoltak sorrendjét. (Az, hogy egy-egy klub hány cserediák jelölt kiutaztatását vállalja, a rendelkezésre álló férőhelyek számától és az adott klub lehetőségeitől függ, de általában nem több 2-3 főnél). Egy-egy klub a jelentkezők anyagát és az általa javasolt sorrendet továbbítja a ifjúsági felelősök választott bizottságának, amely a regionális meghallagtást tarja.

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a klubok által felterjesztett diákok közül minél többen kijuthassanak, a rendelkezésre álló helyek korlátozott száma miatt sajnos nem tudunk minden, a klubok listájára felkerült, kiutazásra érdemes diákot kijuttatni.

A kiutazók országos szinten történő kiválasztására decemberben, a regionális meghallgatásokat követően kerül sor.

 

A helyek elosztásánál csak azokat a diákokat tudjuk figyelembe venni, akik a fenti feltételeknek eleget tettek. Mivel a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program egyik legfontosabb célja minél több ország bevonása a diákcserébe, ezért a program magyar bizottsága nem garantálja, hogy a kiutazás a jelentkező által megadott országba, vagy nyelvterületre fog történni. A jelentkezőnek a jelentkezés beadásakor nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program magyar irodája által felajánlott lehetőséget. Ennek visszautasítása esetén a befizetett részvételi díjat nem tudjuk visszafizetni.
 

Kiválasztás szempontjai

Az alábbiakban összefoglaljuk a kiválasztás legfontosabb alapelveit.

Életkor – Középiskola 2. illetve 3. osztályába (6-8 osztályos gimnázium esetén az annak megfelelő évfolyamba) járó 15-17 éves diákok jelentkezhetnek. Általános tapasztalat, hogy a kiutazáskor a középiskolát még be nem fejezett diákok a legjobb cserediákok.

Család – A csereprogramra jelentkezők szinte minden esetben fogadók is lesznek. Mivel a fogadó családokkal szemben az egyik legfontosabb követelmény, hogy teljes család legyen, ezt a szempontot a kiutazók kiválasztásánál is figyelembe kell vennünk. Minden esetben pótcsalád megjelölése is szükséges, amennyiben nem várt esemény következik be, úgy a bentlévő cserediákot mely családhoz lehet elhelyezni.


Kiemelkedő tanulmányi eredmény – Alapkövetelmény, hogy a kiutazni szándékozó diák -tanulmányi eredménye alapján- iskolája legjobbjai közé tartozzon. (Olyan diákok jelentkezését, akiknek a két utolsó félévben az átlaguk nem érte el a 4.00-t, nem tudjuk figyelembe venni). Tekintetbe véve az idegen környezetet az alkalmazkodás még a jó tanulóknak is komoly erőfeszítésébe kerül. Egy szorgalmas, jól felkészült diák nagyon nagymértékben hozzá tud járulni a Magyarországról alkotott kép kedvezőbbé tételében, míg egy kevésbé jó tanuló ezen inkább ronthat.
A jelentkezési lap részét képező iskolai ajánláson túl, a kiküldő klubok ifjúsági felelősei közvetlenül is kapcsolatba lépnek a jelentkező tanáraival a szükséges információk beszerzése érdekében.

Kiemelkedő közösségi magatartás – A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja nem a kiutazó diákok későbbi jobb érvényesülésének az elősegítése. Sokkal fontosabb, hogy a diákok jó a közösségi emberekké váljanak, ezért a kiválasztáskor nagyon fontos szempont az iskolai és egyéb közösségekben történő aktív részvétel.
A  fentieken túlmenően, a kínzó honvágy ellen is a legjobb ellenszer a gyors beilleszkedés, aminek elengedhetetlen feltétele a nyitott, jó közösségi magatartás. Zárkózott, nehezen feloldódó természetű gyerek nem csak saját magának jelent szenvedést, hanem a fogadócsalád életét is megnehezíti és a partnerklub lelkesedését is lelohaszthatja, aminek a következő évek fogadókészsége láthatja kárát.
A jó, aktív közösségi magatartás, gyors beilleszkedő-készség alapvető követelmény.

Sport – Magyarországtól eltérően a legtöbb országban a sportnak kiemelkedő szerepe van az oktatásban. Ha a kiutazó gyerek valamilyen sportban jó, a beilleszkedés sokkal gyorsabb és zökkenő menteseb lehet.

Motiváció – A motiváció kiemelkedő fontosságú. Senki se azért menjen ki, mert a szülei úgy gondolják, hogy jó lesz az egy év, hogy érjen még egy kicsit a gyerek, tanuljon meg angolul, elfelejtse nem kívánt szerelmét, stb. A jelentkező diák maga akarjon kimenni, dolgozzon érte, legyen világosan megfogalmazott célja, elképzelése és azt el is tudja mondani. Minden évben van 2-3 kudarccal végződött csere. Az idő előtti hazajövetel okait vizsgálva szinte mindig kiderül az, hogy a cserét a szülők forszírozták.
Aktív munka a kiutazás érdekében – Mindenütt a világon előnyben részesítik azokat a diákokat, akik saját maguk is tesznek valamit azért, hogy részt vehessenek a programban. Az, ha valaki egész évben dolgozik az iskola mellett azért, hogy hozzájáruljon a repülőjegyre valóhoz, feltétlenül értékelendő.

A Rotary Csereprogram segítése – A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy már a kiválasztás folyamán részt vesznek a Rotary Nemzetközi Csereprogramban. Erre a legjobb lehetőség a kapcsolattartás a Magyarországon tanuló cserediákokkal. El lehet őket vinni egy moziba, meghívni a barátokkal szervezett kirándulásra, bulira, vagy hétvégi családi kirándulásra. A más városból, Rotary rendezvényre a lakóhelyre látogató külföldi diákokat sokszor vendégül lehet látni 1-2 napra, stb. A kiutazásra kiválasztásnál az ilyen jellegű aktivitás a legdöntőbb szempont!

Nyelvtudás – Ahhoz, hogy valaki igazán profitálni tudjon a kint eltöltött egy évből, magas szintű, biztos nyelvtudás kell.
Angol nyelvterületre kiutazóktól általában elvárjuk, hogy a cél ország kijelölése előtt letegyék a középfokú állami nyelvvizsgát, a Cambridge Certificate-t vagy TOEFL-t. Spanyol, portugál és japán nyelvterületre történő kiutazás esetén is alapkövetelmény a biztos angol nyelvtudás. Ha a jelentkező a szerencsés kiválasztottak közé kerül, a cél ország ismertté válása után azonnal meg kell kezdenie a nyelvtanulást.

Család fogadókészsége – A Rotary International Diákcsere Program kétirányú. Nemcsak kiküldésre nyílik lehetősége a Magyarországi Rotary kluboknak, hanem fogadniuk is kell a beérkező diákokat, akiket a klubok fogadócsaládoknál helyeznek el. Mivel a beérkező diákok fogadása amellett, hogy egy fantasztikus tapasztalat a fogadó család részére, komoly anyagi áldozatokkal és nagy felelősséggel jár, ezért érthető, hogy nem mindig egyszerű fogadó családot találni. Annak érdekében, hogy a kiutaztatás-fogadás folyamatosan biztosítható legyen a Magyar-országi Rotary klubok általában a kiutaztatás feltételéül szabják, beérkező gyerekek fogadását. Ennek részleteiről az adott klub nyújt felvilágosítást. Természetesen, mivel a Rotary International Diákcsere Program alapvető célja a legtehetségesebb gyerekek lehetőséghez juttatása, olyan kiemelkedően tehetséges diákok esetében, amelyek családja anyagi helyzetük miatt a fogadást nem tudja biztosítani a klub, eltekinthet a fogadókészség garantálásától. Ennek eldöntése is az adott klub hatásköre, és attól függ, hogy sikerül-e más fogadócsaládot találni. A klubok maguk határozzák meg, hogy megkövetelik-e a viszont fogadókészség biztosítását a kiutazó családjától, vagy nem. A RYE iroda azonban a kluboktól megköveteli, hogy a kiutaztatott gyerekek helyett, fogadjanak ugyanolyan számban beutazó diákokat. Mindenkinek javasoljuk, hogy a kiutazást megelőző időszakban a kiutazó családja fogadjon cserediákot. Ez a leghatékonyabb módja a felkészülésnek, amit a küldő klub elő is írhat. Nagy valószínűséggel a gyerek kint tartózkodása alatt is kell legalább egyszer (3-4 hónap) diákot fogadni. Az, ha a családban senki nem beszél idegen nyelvet nem akadály, a diákok Magyarországra azért jönnek, hogy megtanuljanak magyarul, amit leginkább a tisztán magyar nyelvű környezet segít elő.

Segítség fogadó iskola biztosításában beutazó diákok számára – Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy fogadó iskolát, elsősorban nagyvárosban sokkal nehezebb találni, mint azt gondoltuk volna. Ezért szükséges az, hogy a kiutazó diákok, segítsenek abban, hogy iskolájuk, távollétük alatt fogadjon cserediákot. Az iskola fogadókészségét tartalmazó igazolást, mellékelni kell a jelentkezéshez.

Anyagiak

A csereprogramban történő részvétel komoly anyagi terhet is jelent a kiutazó gyerek családjának. A Rotary klubok segítenek a program sikeres működtetésében, a programnak azonban önfinanszírozónak kell lennie., biztosítja Ezek nagy vonalakban a következők:

Repülőjegy


A kiutazás céljától függően legalább 300-350 ezer forintos repülőjegy árral kell számolni, mivel egyéves “open ticket”-et kell megváltani, általában nem nagyvárosig, hanem helyi repülőjárat igénybevételével kisebb repülőterekig. A fogadó klubra vonatkozó részletek sokszor csak a kiutazást közvetlenül megelőzően derülnek ki, ezért a jegy megvásárlása hónapokkal az utazás előtt (amikor az árak még olcsóbbak) általában nem lehetséges.

Biztosítás


Kötelező biztosítás megkötése. A fogadó ország előírja, hogy melyik biztosító társaságtól kell a megfelelő betegség és balesetbiztosítást kiváltani. Ebben az évben az USA-ba kiutazó diákok részére kötelezően előírt biztosítás díja 600$ volt. (A többi cél országban is hasonló összeg).

300 $ – vésztartalék – biztosítása

Hosszú utas diákok esetében a fogadó klubok megkövetelik, hogy minden kiutazó rendelkezzen 300 $ tartalékösszeggel, amit a klub a diák részére nyitott bankszámlára helyez el és ami csak rendkívüli esetekben használható fel. .

Év végi kirándulás

További jelentős költség a legalább 1000 $-os, de sok esetben a 2000 $-t is meghaladó év végi kirándulás (esetleg több, rövidebb, a tanév alatt lebonyolított), ami ugyan nem kötelező, de nagyon ajánlott. A gyerekeknek módjuk nyílik a fogadó országot alaposabban megismerni, más Rotary cserediákokkal barátságot kötni. Néhány Rotary kerületben, egy évben több kirándulást is szerveznek.

Kiegészítő zsebpénz

A fogadó klub megfelelő fogadószülőkön keresztül teljes ellátást biztosít, hosszúút(LTEP) esetén fedezi az iskoláztatás költségeit és ellátja zsebpénzzel a cserediákot (általában 50-100 $). Ez utóbbi azonban csak szigorúan zsebpénznek elegendő. Ha a kiutazó cserediák szeretne néhány apróságot vásárolni, ha ruházkodásra, tankönyvre kell költenie, stb. csak otthoni támogatásra számíthat, a fogadócsalád semmiképpen nem kötelezhető a teljes körű ellátáson felül bármiféle további támogatásra.
STEP esetén nemjár zebpnz a cserediáknak.


Indulás előtti itthoni költségek:

Névjegyek készíttetése.
Elegendő mennyiségű ajándék és szóróanyag biztosítása.

Részvételi díj

Minden diáknak, akinek jelentkezését RYE Iroda elfogadta hozzájárulást kell befizetnie. A hozzájárulást forintban kell megfizetni.

CAMP nyári tábor:                                           200 EUR-nak megfelelő forint összeg

STEP család-család rövidutas program:         420 EUR-nak megfelelő forint összeg

LTEP hosszúutas program:                             750 EUR-nak megfelelő forint összeg

 

Miután a rendszer önfinanszírozó, a befizetett pénzeknek úgy a kiutazó, mint a bejövő gyerekek programjait kell fedeznie, ezért visszalépés esetén a már befizetett díjból csak a még el nem készített ajándékok és a blézer költségét (kb. 50 ezer forint) tudjuk visszafizetni.

A befizetett adományok az Ifjúsági Iroda által szervezett programok, illetve központilag beszerzett ajándékok költségét tartalmazza.

A részvételi díj tartalmazza az Ifjúsági Iroda által szervezett programokat (orientációk, indulás előtti táborozás) és ajándékokat, többek közt: hosszúút (LTEP) esetén névtábla, magyar címer, RYEP-Hungary logo, RYEP-Hungary és Magyar Rotary jelvények, RYEP-Hungary T-shirt, hosszú ujjú pulóver, stb., ez évenként változhat.STEP esetén ettől szűkebb az ajándékok listája.

Beutazó cseregyerek fogadás

A klubok szinte minden esetben feltételül szabják a kiutazóktól, hogy beutazó cserediákok fogadását. Ez azt jelenti, hogy a fogadó klub által kiválasztott fogadó családnak a beérkező cserediák természetbeni igényeit,(lakhatás, étkezés, stb) ellátási költségeit fedezni kell.A klubok által leadott javaslat és a személyes meghallgatás alapján a RYEO iroda készíti el a kiutazó diákok végső névsorát. A helyek elosztása a partnerkluboktól beérkezett lehetőségek szerint történik.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a feltételeknek mindenben megfelelő kiutazni szándékozók száma messze meghaladja a lehetőségeinket, ezért sajnos nagyon sok kiemelkedő képességű, arra érdemes gyereket legjobb szándékunk ellenére sem tudunk kijuttatni.

Amennyiben a tájékoztató elolvasása után úgy döntöttek, hogy szeretnének részt venni programban, vagy esetleg további kérdéseik lennének kérjük, forduljanak bizalommal a területileg legközelebb található Rotary klub ifjúsági felelőséhez.

Tájékoztató fogadó családoknak

A diákot fogadó család kötelezettségei


Minden fogadni szándékozó családnak ki kell töltenie a Rotary International által rendszeresített “Host Family Application Form”-ot.
A felkészülés során érdemes többször is találkozni a fogadó klub ifjúsági felelősével, aki be tud számolni a korábbi tapasztalatokról. Az ifjúsági felelős segítségével feltétlenül javasolt kapcsolatot teremteni korábbi fogadó családokkal, akiktől rendkívül értékes tanácsokat lehet kapni.

A diák jelentkezési dokumentációját a klub ifjúsági felelős rendelkezésre kell, hogy bocsássa. Ebből kiderülnek az érkező diák legfontosabb adatai, információkat kapunk a családról, a gyerek érdeklődési köréről, esetleges egészségügyi problémáiról. Mindenképpen javasoljuk alaposan átolvasni! Amennyiben a diák már Magyarországon tartózkodik, feltétlenül javasolt a költözés előtt legalább egy hónappal meglátogatni az előző fogadó család körében. Egy külön találkozó az előző fogadó családdal a gyerek jelenléte nélkül szintén hasznos lehet.
Első fogadó családként minél hamarabb kapcsolatot kell teremteni a diákkal. Egyeztetni kell az érkezés időpontját, tanácsot kell adni, hogy mit hozzon magával, stb. Kapcsolat felvétele a gyerek szüleivel szintén nagyon hasznos, nagyon megnyugtatóan hat a gyermekük elindulása előtt érthetően izguló szülőkre. A természetes szülőkkel kialakult jó kapcsolat, nagymértékben segíthet a gyerek lelki mélypontjain való, átsegítésen.

A fogadó család a diáknak megfelelő szállást kell, hogy nyújtson. Ez nem jelent feltétlen külön szobát, hasonló korú gyerekkel egy szobában történő elhelyezés is megfelelő. Szükséges azonban elég helyet biztosítani arra, hogy a diák személyes holmiját rendesen elpakolhassa, legyen egy állandó íróasztala, ahol tanulhat, legyen saját ágya, könyvespolca, stb.
A diák ellátásáról (beleértve az iskolai ebédet) a fogadó családnak kell gondoskodnia. Az ő feladata az iskolába járás biztosítása (pld. autóbusz bérlet megvásárlása) is. A fogadó szülőknek azonban nem feladata a diák öltöztetése, iskolai könyvek, tanszerek megvásárlása. Ezt a diáknak saját pénzből kell fedeznie. (Természetesen elvárható, hogy a fogadó szülő segítsen a ruha-, tankönyv- és tanszervásárlásban.)

A cserediákot nem vendégként kell kezelni, ha­nem mint családtagot. A gyereket be kell vonni a család mindennapi életébe, ellátni házimun­kával, amit szükség esetén, számon is kell kérni.

Nem feladata a fogadó családnak minden hétvé­gére programot szervezni a diáknak. Sok­kal fontosabb bevonni őt a család által külön­ben is szervezendő elfoglaltságokba, látogatá­sokba. Egy távoli rokon meglátogatása sokszor sokkal többet jelent, mint egy városnézés.

A fogadó családnak meg kell tanítani a gyere­ket a pénz értékére. A magyarországi árszínvo­nal teljesen eltérő nem csak az amerikai, japán, ausztrál, hanem a brazil, perui, mexikói áraktól is. A klub által adott  minimum15.000,-Ft kevesebb, mint a legtöbb partnerországban nyújtott 80-100 US$, vásárló értéke azonban összevethető. El kell magyarázni a gyerekeknek, mi mennyibe kerül mennyit is ér a pénze. Külön problémát jelentenek a saját hitelkártyával viszonylag sza­badabban költekező diákok. Az iskolában ko­moly feszültséget kelthet, ha a szegény dél-amerikai diák minden nap egy új 10.000,- Ft-os bankóval vásárol a büfében. Meg kell értetni a gyerekekkel, mi az, amit a hasonló korú magyar diákok megengedhetnek maguknak.